Łukasz Orzechowski

ŁUKASZ Orzechowski

O mnie

_MG_2244 Urodziłem się w 1980 roku z Zabrzu. Po ukończeniu studiów o specjalności: administracja samorządowa zintensyfikowałem rozpoczętą już wcześniej działalność społeczno-kulturalną. Aktualnie jestem prezesem stowarzyszenia Zabrzańskiego Centrum Inicjatyw Społecznych, sekretarzem Prezydium Towarzystwa Milośników Zabrza oraz wieloletnim członkiem Związku Górnośląskiego.

Zawodowo pracowałem z osobami niepełnosprawnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, następnie w charakterze informatyka w Zabrzańskim Centrum Informacji o Rynku Pracy mieszczącego się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. Obecnie prowadzę Restaurację Zabrzańską oraz wychowuję 3 letnią córkę Nikitę. Jestem żonaty. Moja żona, Edyta Woźniak-Orzechowska, aktywnie wspiera mnie w działalności społecznej.

Wykształcenie:

1999 – 2002 Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu – ukończona uzyskaniem tytułu licencjata – kierunek: administracja – specjalność: samorząd terytorialny
1995 – 1999 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zabrzu Liceum Ekonomiczne nr 2 – technik ekonomista – specjalność: finanse i rachunkowość

Doświadczenie zawodowe:

2011 – nadal New Art Media stanowisko: manager, pracownik administracyjno-biurowy
Opieka managerska restauracji „Tukan” w Zabrzu

2009 – 2011 Własna działalność gospodarcza „PROOFSYSTEMS” – tworzenie stron WWW, serwis komputerowy, sieci LAN, WAN, WLAN. W ramach stałej współpracy z SJO „DEUTSCH” obsługa administracyjna projektów współfinansowanych ze środków EFS.

2004 – 2008 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego – stanowisko: starszy referent ds. infomatyki – podstawowe obowiązki: prowadzenie szkoleń komputerowych, koordynacja szkoleń, administracja siecią komputerową

1999 – 2000 Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu – stanowisko: referent – podstawowe obowiązki: prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, księgowość

„Kierowca XXI wieku”, „Kierowca i operator w Europie – zawody niestraszne dla nikogo”, „Profesjonalny kierowca i operator w UE”, „Wspólna Europa w Żorach”, obsługa informatyczna oraz obsługa sal komputerowych w ramach projektów współfinansowanych z EFS „Pracownik działu kadr i płac na miarę potrzeb XXI wieku”, „EDU-Szansa”

Kursy i szkolenia:

2005 – Szkolenie poświęcone tematyce pisania biznes planu – Urząd Miejski w Zabrzu
2005 – Szkolenie „Wsparcie inicjatyw gospodarczych w regionie. Aktywizacja małej przedsiębiorczości” – Centrum Informacji Gospodarczej przy Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o.
2003 – 2004 – Kurs – „Doradca – asystent doradcy podatkowego – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – pracownik merytoryczny biura rachunkowego” – Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr
2002 – Kurs – „Komputerowe wspomaganie pracy biurowej” Centrum Edukacji Komputerowej „LogoSoft”

Dodatkowe umiejętności

-Obsługa komputera – pakiet Microsoft Office, obsługa sieci komputerowych
-Umiejętność tworzenia stron internetowych – HTML, FLASH, CMS, PHP

Szczególne osiągnięcia zawodowe:

2006 Przygotowanie cyklu szkoleń komputerowych dla uczestników projektu Punktu Pomocy Koleżeńskiej
2005 oraz 2004 Nagroda Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu za szczególne osiągnięcia w pracy

Członkostwo w organizacjach:

Prezes i pomysłodawca Stowarzyszenia „Zabrzańskie Centrum Inicjatyw Społecznych” Sekretarz Prezydium „Towarzystwa Miłośników Zabrza”
Członek Koła Związku Górnośląskiego w Zabrzu
Członek Platformy Obywatelskiej

Zainteresowania:

Polityka Muzyka Fotografia Psychologia, Socjologia Internet – świat wirtualny

Działalność społeczna

Od czasów szkoły podstawowej, kiedy wraz z kolegami wydawaliśmy gazetkę szkolną, starałem się mieć wpływ na to, co mnie otacza, choćby tylko poprzez wyrażenie opinii lub próbę znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. W kolejnych etapach mojego życia zająłem się organizacją koncertów szkolnych, wystaw i widowisk. Gdy po skończeniu studiów nastał czas „dorosłości” zaproponowałem osobom, które dotychczas wraz ze mną działały społecznie, założenie stowarzyszenia. Ponieważ od lat młodzieńczych należałem do Związku Górnośląskiego, w którego szeregi „zwerbowali „mnie dziadkowie, miałem już pewne doświadczenie organizacyjne. Tak powstało Zabrzańskie Centrum Inicjatyw Społecznych. W kolejnych latach dołączyłem do Towarzystwa Miłośników Zabrza oraz Platformy Obywatelskiej. Aktualnie jestem prezesem oraz założycielem stowarzyszenia pod nazwą Zabrzańskie Centrum Inicjatyw Społecznych, sekretarzem prezydium Towarzystwa Miłośników Zabrza, członkiem Związku Górnośląskiego, koła Zabrze oraz członkiem Platformy Obywatelskiej.

Adresatami moich działań jest przede wszystkim młodzież oraz osoby, którym bliska jest kultura i sztuka. Poprzez wystawy czy kółka poetyckie staram się pokazać twórczość młodych ludzi, by zachęcić ich do dalszego poszukiwania i rozwoju. Poprzez działania edukacyjne, takie, jak projekt edukacyjny „Trzynasty grudnia”, starałem się trafić, za pomocą różnorodnych wątków i konwencji, do twórczej młodzieży o zainteresowaniach historycznych, dziennikarskich, akustycznych i teatralnych. Celem projektu było kształtowanie w uczestnikach poczucia tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej oraz kompetencji aktywnego udziału w kulturze, jako odbiorcy i twórcy. Niezwykle istotną formą działalności jest dla mnie wspieranie tych, którzy potrzebują pomocy. Wspomagam lub organizuję samodzielnie przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych. Sam doświadczyłem ograniczeń związanych z niepełnosprawnością i wiem, że bez pomocy i serdeczności innych moje życie byłoby znacznie trudniejsze i uboższe. Ponadto jestem współorganizatorem, wraz z strukturami miejskimi, działań na rzecz mieszkańców naszego miasta, takich jak Festiwal Organizacji Pozarządowych , Festiwal Rysowania oraz organizacji festynów dla mieszkańców dzielnic.

Sfera kultury, jak i szeroko pojętej edukacji, jest tą, której, w co głęboko wierzę, warto stale poświęcać czas i wysiłek. Zawsze będzie możliwość pokazania mieszkańcom Zabrza czegoś nowego, innowacyjnego i inspirującego oraz upublicznienia wysiłków twórczych młodych ludzi, którzy mają ograniczone możliwości podzielenia się z innymi swoimi dokonaniami.

Udział w wyborach

Moje poczynania w wyborach

W 2014 roku brałem udział jako kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych w Zabrzu
Otrzymałem od Państwa 64 głosy

W 2013 roku brałem udział jako kandydat w wyborach do Rad Dzielnic w Zabrzu
Frekwencja wyniosła 4,22 %
Otrzymałem 54 głosy w dzielnicy Mikulczyce

W 2010 roku brałem udział jako kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych w Zabrzu
Otrzymałem od Państwa 220 głosów

W 2008 roku brałem udział jako kandydat w wyborach do Rad Dzielnic w Zabrzu
Frekwencja wyniosła 2,63%.
Otrzymałem 37 głosów w dzielnicy Mikulczyce

Program

Kandydując w wyborach samorządowych kieruję się przede wszystkim chęcią spożytkowania swoich umiejętności organizacyjnych i znajomość problemów lokalnej społeczności na rzecz miasta, w którym się urodziłem, gdzie mieszkali moi rodzice i dziadkowie. Chciałbym zadbać, w większym niż do tej pory zakresie, o rozwój kultury i oświaty, wspierać działania na rzecz osób niepełnosprawnych, współpracować z młodzieżą, tak by młodzi ludzie poczuli się w pełni współgospodarzami swego miasta. Jednak przede wszystkim chcę przyczynić się aktywnie do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, także tego ekonomicznego, Zabrzan, gdyż to jest w chwili obecnej, jak wskazuje przeprowadzona przeze mnie ankieta, najważniejsza z potrzeb, zaś jako radny chcę być głosem swoich wyborców w Radzie Miejskiej.

Propozycje do programu działań na rzecz młodzieży miasta Zabrze

Zakres działań na rzecz rozwoju zabrzańskiej młodzieży w poszczególnych obszarach:

1. Kultura, sztuka i sport.

Adresaci: dzieci i młodzież zainteresowana rozwojem i doskonaleniem swoich uzdolnień

Stworzenie placówki lub w miarę potrzeb i możliwości – placówek, zajmujących się popularyzacją sztuki, prezentacją twórczości młodzieży wraz z możliwością nauki i szkoleń z zakresu, malarstwa , fotografii oraz warsztatów np. z dziedziny poezji,
Propagowanie działań edukacyjno – rozrywkowych, takich, jak festiwale graffiti, nauka oraz pokazy breackdensu czy tańca hip-hop.
Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowych oraz naprawa i modernizacja już istniejących ( np. boisko przy osiedlu Barbary, czy ul. Traugutta)
Tworzenie i konserwacja oraz systemu monitoringu na placach zabaw dla dzieci i młodzieży, w celu ochrony obiektów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

2. Profilaktyka prospołeczna.

Adresaci: dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym, przejawiająca rokowania ryzykowne

Zatrudnienie psychologa – koordynatora czuwającego nad realizacją zadań
z tego obszaru,
Zebranie i przeszkolenia zespołu streetworkerów docierających bezpośrednio do zainteresowanych,
Stworzenie, w ramach istniejących możliwości prawnych, możliwości prac doraźnych dla młodocianych z maksymalnym uproszczeniem procedury biurokratycznej,
Zaangażowanie kibiców piłkarskich w utrzymanie czystości i porządku na stadionach w zamian za przywileje korzystania z niego,
Wypracowanie spójnych oddziaływań zespołu ds. młodzieży UM z zabrzańska policją.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Adresaci: dzieci i młodzież niepełnosprawna

We współpracy z pedagogami szkolnymi stworzenie na terenie szkół grup młodzieży sprawującej opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi zachęcanie
i zapraszanie na imprezy szkolne, wycieczki, zapewnienie koleżeńskiej pomocy,
Bezpośrednie informowanie przez organy samorządowe o możliwościach
i ofertach dla młodzieży z danej kategorii niepełnosprawności.

4. Aktywność na rzecz środowiska lokalnego.

Adresaci: młodzież zainteresowana działalnością samorządową i polityczną
Popularyzowanie idei samorządu lokalnego poprzez:

Spotkania młodzieży ze znanymi postaciami z życia politycznego
i samorządowego Zabrza,
Włączenie najbardziej aktywnych osób w profesjonalne szkolenia dla samorządowców.

Fotografia

Poniżej znajdują się moje prace

 

Film

Jestem współtwórcą poniższych klipów filmowych
 

IBM GSDC w Katowicach


Cut Crew feat. Carma – Kiedy zamykam oczy

Polecane

Zabrzańskie Centrum Inicjatyw Społecznych

ZCIS

Towarzystwo Miłośników Zabrza

TMZ

Związek Górnoślaski

ZG

Kontakt

„Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.”
Paulo Coelho


Imię (wymagane):

Adres email (wymagane):

Temat:

Treść wiadomości:

Przepisz kod z obrazka (wymagane):
captcha

Gadu-Gadu
2487270